active bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active bus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active bus

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    buýt hoạt động