active pane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active pane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active pane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active pane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active pane

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ô hoạt động