active color nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active color nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active color giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active color.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active color

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    màu tích cực