active line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • active line

  * kỹ thuật

  đường day hoạt động

  đường dây hoạt động

  toán & tin:

  đường hoạt động