active coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active coil

    * kỹ thuật

    ống xoắn chủ động