active dune nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active dune nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active dune giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active dune.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active dune

    * kỹ thuật

    cồn cát di động