active task nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active task nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active task giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active task.

Từ điển Anh Việt

  • active task

    (Tech) công việc hoạt tính, công tác hoạt tính