active test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active test.

Từ điển Anh Việt

  • active test

    (Tech) phép thử hoạt động