active time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active time.

Từ điển Anh Việt

  • active time

    (Tech) thời gian hoạt động