active agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • active agent

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất hoạt tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • active agent

  chemical agent capable of activity

  Synonyms: active