active file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active file.

Từ điển Anh Việt

 • active file

  (Tech) tập tin hoạt động, tập tin mở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • active file

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tập tin hiện hành

  tập tin hoạt động

  tệp hiện hành

  tệp hoạt động

  tệp kích hoạt

  tệp tích cực