active storage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active storage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active storage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active storage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • active storage

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  bộ lưu trữ hoạt động

  toán & tin:

  bộ nhớ hoạt động

  vùng lưu trữ hoạt động

  cơ khí & công trình:

  kho tiêu thụ