active monitor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active monitor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active monitor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active monitor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • active monitor

  * kỹ thuật

  bộ dẫn hoạt

  toán & tin:

  bộ kiểm tra hoạt động

  màn hình hoạt động