active laser medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active laser medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active laser medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active laser medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active laser medium

    * kỹ thuật

    môi trường laze hoạt động

    toán & tin:

    môi trường laser hoạt động