active illumination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active illumination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active illumination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active illumination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active illumination

    * kỹ thuật

    ánh sáng phóng xạ