active energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • active energy

  * kỹ thuật

  năng lượng hữu công

  năng lượng tác dụng

  điện:

  điện năng tác dụng

  điện năng thuần