active alumina aluminum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active alumina aluminum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active alumina aluminum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active alumina aluminum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active alumina aluminum

    * kỹ thuật

    nhạy

    hóa học & vật liệu:

    chất sấy