trọng yếu trong Tiếng Anh là gì?

trọng yếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng yếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọng yếu

  * ttừ

  essential

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trọng yếu

  * adj

  essential

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọng yếu

  important, essential, vital