trọng đại trong Tiếng Anh là gì?

trọng đại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng đại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọng đại

  great; major; significant

  những ngày trọng đại trong lịch sử nước pháp the great dates in french history

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trọng đại

  * noun

  important

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọng đại

  important