trọng quyển trong Tiếng Anh là gì?

trọng quyển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng quyển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng quyển

    barysphere