trọng lượng chấp trong Tiếng Anh là gì?

trọng lượng chấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng lượng chấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng lượng chấp

    * dtừ

    impost