trọng lượng trong Tiếng Anh là gì?

trọng lượng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng lượng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọng lượng

  weight

  trọng lượng trừ bì net weight

  trạng thái không trọng lượng weightlessness

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trọng lượng

  * noun

  weight

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọng lượng

  weight