trọng tâm trong Tiếng Anh là gì?

trọng tâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng tâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọng tâm

  * dtừ

  centre of gravity

  * thngữ

  focal point

  * ttừ

  focal

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọng tâm

  center (of gravity), central point