trọng tải bom trong Tiếng Anh là gì?

trọng tải bom trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng tải bom sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng tải bom

    * dtừ

    bomb-load