trọng thưởng trong Tiếng Anh là gì?

trọng thưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng thưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọng thưởng

  * đtừ

  to reward generously

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trọng thưởng

  * verb

  to reward generously

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọng thưởng

  to reward generously