toa xe sang trong Tiếng Anh là gì?

toa xe sang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe sang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa xe sang

    * dtừ

    parlor-car