toa hành lý trong Tiếng Anh là gì?

toa hành lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa hành lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa hành lý

    * dtừ

    baggage car; luggage van; van