toa lét trong Tiếng Anh là gì?

toa lét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa lét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toa lét

    toilette