toa cáp trong Tiếng Anh là gì?

toa cáp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa cáp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa cáp

    * dtừ

    cable-car