toa chở chó trong Tiếng Anh là gì?

toa chở chó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa chở chó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa chở chó

    * dtừ

    dog-box