toa xe lửa có chỗ đứng xem phong cảnh trong Tiếng Anh là gì?

toa xe lửa có chỗ đứng xem phong cảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe lửa có chỗ đứng xem phong cảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa xe lửa có chỗ đứng xem phong cảnh

    * dtừ

    observation car