toa xe lửa sang trọng trong Tiếng Anh là gì?

toa xe lửa sang trọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe lửa sang trọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa xe lửa sang trọng

    * dtừ

    palace car