toa hút thuốc trong Tiếng Anh là gì?

toa hút thuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa hút thuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa hút thuốc

    * dtừ

    smoking-carriage