toa hàng hóa trong Tiếng Anh là gì?

toa hàng hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa hàng hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa hàng hóa

    * dtừ

    wagon; freight car; goods wagon