toa xe điện trong Tiếng Anh là gì?

toa xe điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa xe điện

    * dtừ

    surface-car