toa cách ly trong Tiếng Anh là gì?

toa cách ly trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa cách ly sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa cách ly

    * dtừ

    quarantine car