toa ngủ kiểu pun-man trong Tiếng Anh là gì?

toa ngủ kiểu pun-man trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa ngủ kiểu pun-man sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa ngủ kiểu pun-man

    * dtừ

    pullman