toa phanh trong Tiếng Anh là gì?

toa phanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa phanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa phanh

    * dtừ

    brake, brake-van