toa phòng khách trong Tiếng Anh là gì?

toa phòng khách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa phòng khách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa phòng khách

    * dtừ

    saloon-car, saloon, saloon-carriage