toa hạng sang trong Tiếng Anh là gì?

toa hạng sang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa hạng sang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa hạng sang

    pullman; parlor car