nhiễm trùng trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm trùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm trùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhiễm trùng

  infected

  tôi mong vềt thương này không bị nhiễm trùng i hope this wound won't get infected

  infection

  nhiễm trùng đường hô hấp/sau khi mổ chest/postoperative infection

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhiễm trùng

  Be infected

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhiễm trùng

  be infected