nhiễm hiv trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm hiv trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm hiv sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm hiv

    (tình trạng nhiễm hiv) infection with hiv; hiv infection

    người bị nhiễm hiv hiv-infected person

    nhiễm hiv không nhất thiết có nghĩa là mắc bệnh xiđa infection with hiv does not necessarily mean that a person has aids