nhiễm minđiu trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm minđiu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm minđiu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm minđiu

    * đtừ mildew