nhiễm độc iôt trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm độc iôt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm độc iôt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm độc iôt

    * dtừ

    iodism