nhiễm điện trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhiễm điện

  electrified

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhiễm điện

  Electrize

  Sự nhiễm điện: Electrization

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhiễm điện

  electrize