nhiễm độc thủy ngân trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm độc thủy ngân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm độc thủy ngân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm độc thủy ngân

    * dtừ

    hydrargyrism