những như trong Tiếng Anh là gì?

những như trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những như sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • những như

  as for, as far as... is concerned

  những như nó thì không làm xong việc ấy được as far as he is concerned, he will not get that job done

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • những như

  As for, as far as... is concerned

  Những như nó thì không làm xong việc ấy được: As far as he is concerned, he will not get that job done

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • những như

  as for, as far as~ is concerned