những lời an ủi trong Tiếng Anh là gì?

những lời an ủi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những lời an ủi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • những lời an ủi

    words of condolence