những là trong Tiếng Anh là gì?

những là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ những là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • những là

  repeatedly

  ' những là rày ước mai sao ' (nguyễn du) one wished and hoped repeatedly

  nothing but

  những là sách nothing but books

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • những là

  Repeatedly.

  "Những là rày ước mai sao "

  (Nguyễn Du) One wished and hoped repeatedly

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • những là

  repeatedly