nữ thần trong Tiếng Anh là gì?

nữ thần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ thần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nữ thần

  goddess; nymph

  nữ thần ái tình goddess of love

  nữ thần của phụ nữ và hôn nhân goddess of women and marriage

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nữ thần

  Gođess

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nữ thần

  goddess